Route to market tool

This aim of this Tool is to stimulate companies from the Silver Economy market (any economic activity targeting people of more than 60 years old) to consider the regulations and routes to market in the 2 Seas regions of Belgium, France, the Netherlands and the UK*, and signpost them to more information. It should not be considered comprehensive or as a replacement for independent information-gathering.

Users of this Tool are advised to refer to the third-party links for more information and to conduct their own research in addition to using this tool. SEAS 2 Grow is not responsible for third-party content, nor does it preferentially support or advocate any of these sources.

How to use this tool?

On each page of this tool, you will be asked to consider a question related to the regulatory requirements or markets for your innovation. Please click on the sector in the bright blue boxes that is most relevant to your innovation to progress to the next page.

When using this tool you can only choose one option at a time. Do not use the back button on your browser to return to a previous page.

If you are interested to learn about more than one option, please use the navigation menu at the top of each page to return to a previous page in order to repeat your journey for another option. For instance, if you are interested by several countries, please use the boxes with countries’ flags at the top of the page to change country.

If you have more questions, please consider the following contacts:

France (Eurasanté): Sohail Nourestani, snourestani@eurasante.com

Belgium (Licalab): Vicky Van der Auwera, vicky.vanderauwera@thomasmore.be

Netherlands (Smart Homes): Marjolein Winters, m.winters@smart-homes.nl

United Kingdom (Anglia Ruskin University): Antonio Sanchez-Vazquez, Antonio.sanchez-vazquez@anglia.ac.uk

*   The 2 Seas region is not an administrative region in Belgium, France, the Netherlands or UK. Therefore, many of the statistics included relate to the full country or some other local administrative region, rather than specifically to the 2 Seas region.

Het doel van deze tool is het stimuleren van bedrijven van de Zilveren Economie markt (elke economische activiteit met als doelgroep mensen ouder dan 60 jaar) voor het beschouwen van alle regelgeving en routes naar de mark in de 2 Zeeën regio’s van België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk*, en hen wegwijs maken om meer informatie te krijgen. Het moet niet beschouwd worden als omvangrijk of als een vervanging voor het verzamelen van onafhankelijke informatie.

Gebruikers van deze tool worden geadviseerd om te refereren naar derden-partijen voor meer informatie en om hun eigen onderzoek uit te voeren naast het gebruik van deze tool. SEAS 2 Grow is niet verantwoordelijk voor de inhoud van derden-partijen of het preferentieel aanmoedigen of pleiten voor deze bronnen.

Hoe gebruikt u deze tool? 

Op elke pagina van deze tool wordt u gevraagd een vraag te beantwoorden gerelateerd aan de regelgevende vereisten of markten voor uw innovatie. Klik op de sector in de felle, blauwe boxen die het relevantste is voor uw innovatie om door te gaan naar de volgende pagina.

Tijdens het gebruik van deze tool kan u maar één optie per keer selecteren. Gebruik niet de terug knop van de browser om terug te gaan naar een vorige pagina.

Als u geïnteresseerd bent om meer te weten over een bepaalde optie, gebruik dan het navigatie menu aan de bovenkant van elke pagina om terug te gaan naar een vorige pagina om uw reis te herhalen voor een andere optie. Bijvoorbeeld, als u geïnteresserd bent in meerdere landen, gebruik dan de boxen met de vlaggen van de landen aan de bovenkant van de pagina om het land te veranderne.

Als u meer vragen hebt, twijfel dan niet om een van de volgende contacten te benaderen:

* De 2 Zeeën regio is niet een bestuurlijke regio in België, Frankrijk, Nederland of VK. Daarom zijn er meerdere statistieken geïncludeerd die gerelateerd zijn aan het volledige land of andere lokale regio, buiten de 2 Zeeën regio.