Partners

France

Eurasanté is een regionale economische ontwikkelingsorganisatie voor de gezondheidssector in Nord­Pas de Calais (FR) en leidt de ‘Silver economy & Health centres of excellence’. Eurasanté ondersteunt 800 bedrijven op maat om innovatie en ontwikkeling te stimuleren (markt­/regelgeving, coaching, etc.). Eurasanté was betrokken bij drie Interreg projecten in IVA (France­Wallonië­Vlaanderen): Plasmobio, Dimetex, Persomed (als leider (LP)) 1 Interreg IVA 2­Zeeën­project: Cura­B 1 Interreg IVB NWE­project: Biomat­IN (LP) 1 2­Zeeën­cluster (AMPTEC) via NHL­cluster ES is associate partner v/h H2020 RegHealth­RI project.

In het totaal 63 organisaties voor Kinderopvang, Gehandicapten, en Ouderen. Gericht op de ontwikkeling van een geïntegreerde aanpak door samenwerking met MKB & onderzoekscentra, verpleging, ouderen, families & lokale overheden. Aanpak gedreven door open innovatie & vraag, om voldoende innovatie te garanderen.

England

Sociale obligatie­pionier sinds 1999. Allia is expert in eigendom, bedrijfsondersteuning en ­incubatie, waaronder een project voor betaalbare huisvesting. Contact met MKB­netwerken in Oost­Engeland, ‘angel investors’ en grote bedrijfsinvesteerders in Allia­obligaties – mogelijke projectdeelnemers. Allia was betrokken bij een ERDF­project rondom een ‘Low­carbon’ bedrijfsincubatiecentrum met bedrijfsondersteuning (2007­2013, E5,6M) en is partner van het Horizon 2020 Energieproject ‘GreenSoul’ (E90.000).

MedTech Campus met netwerk van 600 MKB’ers. Medisch­ Bedrijfs Innovatiecentrum met expertpanels voor het beoordelen van ZE­ontwerpconcepten & ‘Smart Living Accelerator’ met seniorenpanels. Expertise m.b.t. bedrijfskansen, techniek, klinische, sociale en  gezondheidszorg bij vergrijzing.

Belgium

LiCalab: een ‘Living lab’ voor real-life gebruikersinnovatie m.b.t. Leven en Zorg. Gebruikt een testpanel van 1000 ouderen en 600 zorgprofessionals. Mobilab onderzoeksgroep: een multidisciplinair expertisecentrum voor mensgericht, leidend en innovatief onderzoek naar welzijn en technologie.

Ervaring met leidende ‘living lab’ testen voor een multinational (tests in vier Europese landen), bij Interreg projecten (VA­ CrossCare ­ hoofdpartner, IVC­ Health4Growht, IVB­RECAP & Innovate dementia, bij ERDF­project (Living & Care innovation SmartCamps) & bij EraSME project (Amacs)).

The Netherlands

Smart Homes heeft 17 jaar ervaring met ontwikkelen en toepassen van slimme technologie in huis, en met slimme leefconcepten en e­health, met name gericht op de ZE, thuiszorg, en geïntegreerde zorg. Het faciliteren van een ‘living lab’ in Nederland is een essentieel onderdeel van haar activiteiten. Verder neemt Smart Homes al een aantal jaar deel aan veel Europese gezondheidsprojecten.

De Stichting Care Innovation Center West-Brabant (CIC) is een proeftuin/netwerkorganisatie voor gezondheidszorginnovaties gevestigd in Zuid-West Nederland. Zij heeft ervaring met het stimuleren, ontwikkelen, piloten en implementeren van innovaties in de gezondheidszorg, welzijn en zorgsector onder andere door ondersteunen van organisaties in het ontwikkelen en valideren van innovaties met eindgebruikers. CIC ondersteunt patiënten- en burgerbelangenbehartigingsorganisaties, zorgorganisaties, ondernemers, overheid en het onderwijs bij het ontwikkelen en implementeren van gezondheidszorginnovaties in hun organisaties. Dit doet zij onder andere middels cocreatiesessies, livetesting en businessmodelling.

Waanemerspartners :

Funded by European Regional Development Fund