Waarom

Waarom SEAS 2 Grow?

De Europese Zilveren Economie-markt is de grootste ter wereld met 96 miljoen mensen ouder dan 60 jaar. Bedrijven hebben moeite deze markt te betreden, niet alleen omdat ze zich niet bewust zijn van hun kansen, maar ook vanwege de buitenlandse wet en regelgeving en de marktbelemmeringen. Als gevolg hiervan profiteren ouderen niet van alle innovaties die in de Europese landen worden ontwikkeld.

SEAS 2 Grow is een Interreg 2 Zeeën Project waarin een proactief zilveren economie-ecosysteem zal worden opgezet voor de versnelling van technologische en sociale innovaties bestemd voor de 2 zeeën-markt. Daarvoor worden nieuwe instrumenten, methodes en diensten te ontwikkeld bestemd voor alle betrokken partyen (Bedrijven, lokale overheden, senioren, gezondheidsinstellingen, etc.).

SEAS 2 Grow zal ook in samenwerking met lokale overheden gemeenschappelijke strategieën en nieuwe financiële modellen ontwikkelen en implementeren . Hierdoor zullen ouderen en hun familie profiteren van innovaties die hun levensomstandigheden kunnen verbeteren.

Verwachte resultaten van SEAS 2 Grow

Een GEMEENSCHAPPELIJK ZE MARKT BENADERING , inclusief een strategische gids, nieuwe financiering modellen en een strategisch actieplan

EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE ACCELERATOR die in 4 stappen ZE-oplossingen test. Bij elke stap worden een aantal 2 Zeeën-regio’s betrokken, afhankelijk van expertise en beschikbare faciliteiten van de partners: verkenningssessies, experts en test/demo-woningen in een realistische gebruikersomgeving, living labs bij verzorgingstehuizen & Business lab (toegang tot de markt)

STEAKHOLDERS UIT HET 2 ZEEEN GEBIED ( SPECIAAL BEDRIJVEN EN OUDEREN) BEHORENDE BIJ DE 4 SECTOREN VAN HET VIERVOUDIG HELIX MODEL KUNNEN PROFITEREN VAN DE RESULTATEN.

Key figures

CONTACT

Marie ROUSSEL
Project Manager
contact@seas2grow.com
www.seas2grow.com

Funded by European Regional Development Fund