Waarom

Waarom SEAS 2 Grow?

De Europese Zilveren Economie-markt is de grootste ter wereld met 96 miljoen mensen ouder dan 60 jaar. Bedrijven hebben moeite deze markt te betreden, omdat ze zich niet bewust zijn van hun kansen en vanwege de buitenlandse wet- en regelgeving en marktbelemmeringen. Als gevolg hiervan profiteren ouderen niet van alle innovaties die in de Europese landen worden ontwikkeld.

SEAS 2 Grow is een Interreg 2 zeeën project waarin een proactief zilveren economie-ecosysteem zal worden opgezet voor de versnelling van technologische en sociale innovaties bestemd voor de 2 zeeën-markt. Hiervoor worden nieuwe instrumenten, methodes en diensten ontwikkeld die bestemd zijn voor alle betrokken partijen (bedrijven, lokale overheden, senioren, gezondheidsinstellingen, etc.).

Verder zal SEAS 2 Grow ook samenwerken met lokale overheden om gemeenschappelijke strategieën en nieuwe financiële modellen ontwikkelen en implementeren. Hierdoor zullen ouderen en hun familie profiteren van innovaties die hun levensomstandigheden kunnen verbeteren.

Verwachte resultaten van Seas2Grow zijn:

Een gemeenschappelijke markt benadering, inclusief een strategische gids, nieuwe financiering modellen en een strategisch actieplan.

Een grensoverschrijdende accelerator die in vier stappen oplossingen voor de zilveren economie test. Bij elke stap worden een aantal 2 zeeën-regio’s betrokken, afhankelijk van expertise en beschikbare faciliteiten van de partners, waaronder verkenningssessies, experts en test/demo-woningen in een realistische gebruikersomgeving, living labs bij verzorgingstehuizen en business labs om toegang tot de markt te analyseren.

STAKEHOLDERS UIT HET 2 ZEEEN GEBIED ( SPECIAAL BEDRIJVEN EN OUDEREN) BEHORENDE BIJ DE 4 SECTOREN VAN HET VIERVOUDIG HELIX MODEL KUNNEN PROFITEREN VAN DE RESULTATEN.

Kerngetallen

CONTACT

Marion MENAY
Innovation Project Officer
contact@seas2grow.com
www.seas2grow.com

Funded by European Regional Development Fund